Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od nakładu pracy, charakteru zlecanych spraw oraz zebranej dokumentacji dowodowej  NIe pobieramy żadnych opłat wstępnych.