Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od nakładu pracy oraz charakteru zlecanych spraw.