Przejrzysta umowa

Zasada przejrzystości oraz dochowanie szczególnej staranności zarówno na etapie zawierania umowy jak i realizowania zobowiązań z niej wynikających ma dla nas kluczkwe znaczenie. Doświadczenie i znajomość rynku odszkodowań dają gwarancję poprowadzenia Twojej sprawy na najwyższym poziomie bez ponoszenia ryzyka finansowego. Klient zgodnie z prawem ma możliwość odstąpienia od umowy przed upływem 10 dni od daty jej podpisania bez podania przyczyny. Jednocześnie w przypadku odstąpienia od umowy po upływie wyżej wymienionego terminu kancelaria odszkodowawcza może obciążyć klienta rzeczywiście poniesionymi kosztami.